OM FUTURA

Genom att vara medlem i föreningen träffar man andra entreprenörer inom olika branscher och verksamhetsområden. Här ges många tillfällen att utbyta affärsmöjligheter, tankar och idéer. Målet är att skapa mötesplatser där man kan lära och utvecklas. Detta kan ske genom till exempel lunchmöten, seminarier och andra företagsutvecklande arrangemang.


Föreningen Futura ska främja näringslivsklimatet och tillväxten i Kramfors kommun i allmänhet, och på olika sätt stärka framför allt kvinnors företagande. 


Futura samarbetar och verkar som bollplank till Kramfors kommuns näringslivsenhet, Tillväxtavdelningen.

Futura är öppen för företagande kvinnor med F-skattsedel, kvinnor i ledande position i företag eller kvinnor som är på väg att ta över ett företag.